Ansökan om ombyggnad eller renovering

Vid alla ingrepp i bärande konstruktioner eller större ändringar i kök och våtrum som t ex berör befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten skall godkännas av styrelsen.

Blanketter finns uppladdade för ansökan till styrelsen under fliken Dokument. Blanketten skickas ifylld via e-post eller läggs i föreningens postlåda i 59:ans gathus.