Boendeinfo

Felanmälan

För fastighetsfrågor kan du ta direkt kontakt med vår fastighetsskötare Nabo Förvaltning. Avtalet innebär att de ser till vår fastighet en gång per vecka och utövar viss annan tillsyn. Underhåll av hiss sköts av en extern hisservice firma. För kontaktuppgifter och hisservice, se fliken Kontakt.

Gemensamma utrymmen

Tvättstugan

Tvättstugan ligger i källare i 59:ans gårdshus. Tid bokar du på den särskilda bokningstavlan utanför tvättstugan. Notera att bokad tid måste påbörjas inom en timme, därefter kan vem som helst börja tvätta.

Hobbyrum

Föreningen har ett gemensamt hobbyrum i källaren vid 61:ans gatuhus. Använd gärna rummet för snickeri, måleri eller annat.

Gården

Du får gärna använda bersån på gården för att njuta av sommaren med dina vänner. Vill du grilla har föreningen en kolgrill att låna ut, men allt grillande skall vara klart till 22.00. Visa hänsyn till grannarna och lämna gården fräsch och fin efter användning.

Kolgrillen finns i 61:ans gårdsförråd om den inte redan står på gården. Det finns även en större uppsättning möbler, som är till alla medlemmars förfogande.

Rökning är tillåten på gården och askkoppar finns utställda för att slänga fimpar i. Kontrollera att det inte ligger några fimpar på marken om du haft fest eller dylikt. Spel och lek som kan vara störande eller riskerar att skada fasader, glasrutor, växtlighet etc. är inte tillåten.

Sopsortering

Hushållssopor

På gården finns två soprum för hushållssopor. Tänk på att inte lägga soporna i redan fyllda behållare eller utanför behållaren och se till att locket är stängt ordentligt.

Återvinnbart material såsom glas och metall ska inte läggas i hushållssoporna. Närmaste återvinningsstation finns vid Kungsholms strand under S:t Eriksbron.

Matavfall

Sortera ditt matavfall, sänk föreningens kostnader och gör en miljöinsats. Styrelsen har beslutat att sorteringen av matavfall nu blir obligatorisk för alla. Till er som ännu inte har ett startkit med behållare och påsar eller vid övriga frågor så kontakta Cecilia Hermansson.
E-post: kassor@kettingen2.se

Grovsopor och Elsopor

Vi har två containrar för grovsopor i 59:ans sopskjul. Vi är många som vill slänga våra grov­sopor där och containrarna blir snabbt fulla. Se därför till att platta till paketen så gått det går. Vi har även en container avsedd för hemelektronik. Här kan du slänga mindre elartiklar såsom brödrostar, strykjärn och dylikt.

Större elartiklar såsom disk- och tvättmaskiner, kylskåp, TV-apparater större än 20” måste du som lägenhetsinnehavare själv transportera bort. Samma sak gäller möbler och byggmaterial.

Tänk på att inte lägga förpackningar med matspår/doft (t ex pizzakartonger) i grovsoprummet.

Tidningar

En särskild behållare för tidningspapper finns i båda soprummen med hushållssopor. Observera att behållaren bara är avsedd för tidningar och returpapper. Inte kartong (grovsopa) eller kuvert/mjölkpaket/pizzaförpackning etc (hushållssopa).

Trivselregler

Nattro

Musik är livgivande, men huset är gammalt och ljudisoleringen inte alltför god. Var därför restriktiv med volymen och stör inte dina grannar mellan 22.00 och 06.00. Det ekar även i trapphallarna, så tänk på att tala lågmält.

Ska ni ha fest och vet att det finns risk för att det blir sent – informera era grannar i god tid. Även vid fester skall hänsyn tas till grannar vad gäller ljudvolym, musik och tider.

Skador

Vid skador på stamledningar, dörrar mm som föreningen ansvarar för, måste styrelsen eller fastighetsskötaren underrättas. I nödsituationer där styrelsen eller fastighetsskötaren inte kan kontaktas, skall lämplig jourfirma tillkallas. Se anslagstavlorna i entréerna.

Även skador på annan inredning som medlemmen själv ansvarar för (se stadgarna §34-42) och som kan förorsaka vattenskador måste åtgärdas snarast. Föreningen ska underrättas även i dessa fall.

Ohyra

Upptäckt av ohyra eller skadedjur skall omedelbart anmälas förutom till styrelsen, även till Anticimex. Vid angrepp av skadeinsekter av allvarligare art, som t ex pälsängrar, skall även grannarna informeras.

Husdjur

Hundar skall hållas kopplade. Gårdarna får inte användas som rastplats för husdjur.

Brandvarnare

Medlemmar ansvarar för att lägenheterna är utrustade med brandvarnare. Medlemmar och hyresgäster ansvarar för att brandvarnarna fungerar.

Tvätt- och diskmaskiner

Medlemmar med disk- och/eller tvättmaskiner i lägenheterna ansvarar för att dessa är korrekt inkopplade så att vatten eller fuktskador inte uppstår. Ta hänsyn till nattron enligt ovan vid användning av maskinerna.

Fläktar

Vid byte eller nyinstallation av fläkt i kök får endast kolfilterfläktar installeras. I bad- och toalettrum får fläktar inte installeras.

Övrigt

I ordningsreglerna (se dokumentfliken) finns mer information kring renoveringar, balkongtillbehör, säkerhetsdörrar, bredband, TV mm.

Annat som kan vara bra att veta

Bostadsförsäkring

Föreningen har försäkrat huset, men denna försäkring täcker inte enskild medlems egendom. Som lägenhetsinnehavare ansvarar du själv för lägenhetens inre t ex målning, tapetsering, golv och väggbeklädnad, snickerier, innerdörrar, köksutrustning, sanitetsgods och fönster. Du ansvarar också för fast inredning som du eller tidigare ägare skaffat. Därför ska du ha en bostadsrättsförsäkring som kan ersätta skador på allt det som du har underhållsskyldighet för.

I de flesta försäkringsbolag tecknas bostadsrättsförsäkring som en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen.

Avgift till föreningen

Avgiften betalas kvartalsvis i förskott den sista helfria dagen i månaderna mars, juni, september och december. Nabo lägger i god tid ut en avi i din brevlåda. Förseningsavgift tas ut efter två dagar. Se vidare stadgarna § 10.

Andrahandsuthyrning

Det krävs godkännande av styrelsen för att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Ansökan skall vara skriftlig och alla papper skickas till Nabo. Ansökningsblankett finns på Nabos hemsida (www.nabo.se).

Medlemspolicy

Köpare av lägenhet måste bli godkänd av föreningens styrelse innan han eller hon kan slutföra affären och flytta in. För ett godkännande krävs bland annat att personen ska vara kreditvärdig och att boendet ska vara personligt och permanent. Bolag och organisationer är inte tillåtna som ägare, eftersom föreningen då riskerar att bli klassad som en oäkta. Det förutsätts också att samtliga boende är mantalsskrivna i fastigheten, varför övernattningslägenheter inte heller är tillåtna.

Sammanslagning respektive uppdelning av befintliga lägenheter

Styrelsen är inte främmande för att husets lägenheter slås ihop. Har en lägenhetsinnehavare detta för avsikt skall denne kontakta styrelsen och framlägga förslag på genomförande. Avgiften för respektive del slås då ihop till en sammanslagen avgift. Däremot kommer inte uppdelningar av befintliga lägenheter att godkännas.

Kostnader i samband med en sammanslagning betalas av lägenhetsinnehavaren.

Renovering av lägenheter

Alla renoveringar skall anmälas till styrelsen. Dessutom skall alla ingrepp i bärande konstruktioner eller större ändringar i kök och våtrum som t ex berör befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten godkännas av styrelsen.

El- och VVS-arbeten måste utföras av en fackman. Tänk på att om att det kan bli problem i försäkringssammanhang om det skulle uppstå en skada och du inte renoverat enligt gällande regler eller på ett fackmässigt sätt.

På Byggkeramirådet (www.bkr.se) hittar du aktuella branschregler för kakel och klinker i våtrum. Anlita endast företag som har behörighet från Byggkeramikrådet när du bygger om badrum och kök.

Krav på badrums- och köksblandare

Vid byte av blandare i kök och badrum skall Styrelsen informeras.
Krav vid val av blandare är att denna skall vara försedd med backventil och vara mjukstängande för att förhindra störningar i varm- och kallvattensystemet. Icke mjukstängande skapar tryckslag i rörsystemet d.v.s. ljudproblem. Avsaknad av backventil kan skapa problem med överläckning av kallvatten till varmvattensystemet så att det stötvis bara kommer kallvatten i varmvattenledningarna.

Säkerhetsdörrar

Nybergs Brand och säkerhetsdörrar AB (Nybergs Säkerhetsdörrar är numera en del av Dörrakuten) har tagit fram en offert för medlemmar i vår förening, som önskar byta till säkerhetsdörr. Kontakta dem för aktuellt pris.
Telefon: 020-15 21 00

Se tidigare offert, samt produktblad och ex på genomfört arbete nedan.
Säkerhetsdörrar offert från 2013
Säkerhetsdörrar Produktblad 

Elektroniskt dörrlås

Det är tillåtet att installera elektroniska dörrlås till ytterdörrarna. För att nå enhetlighet i form och färg ska installerade elektroniska dörrlås vara av märket Yale Doorman (svart).

Balkonger

Balkongbyggnation kommer att tillåtas under 2018 av föreningen och därefter vartannat år (jämna år). Notera att föreningens bygglov för balkonger har gått ut, medlemmen måste själv ansöka hos SBK (Stadsbyggnadskontoret) om bygglov för nya balkonger.

Medlemmen ansvarar för att trall eller motsvarande på balkong eller terrass hålls i gott skick. Underhållstips är att man kan skura dessa trätrallar med tall såpa eller om man vill så fortsätter man att behandla dessa med trä-olja.

Kolgrillar samt engångsgrillar är ej tillåtna att användas på balkong eller terrass.
Gasol- och elgrillar är tillåtna. Men se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind, det kan bli varmt. Förvara inte gasbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.