Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Markus Hultsten
Kassör: Cecilia Hermansson
Sekreterare: Christoffer Robertsson
Husvärd: Åsa Wernsten
Ledamot: Mikael Olson
Suppleant: Andreas Lindström
Suppleant: Gabriella Bergholtz

Styrelsens e-postadresser:
styrelsen@kettingen2.se
kassor@kettingen2.se
husvard@kettingen2.se
webmaster@kettingen2.se

 

Valvet Förvaltning

För fastighetsfrågor kan du ta direkt kontakt med vår fastighetsskötare Valvet Förvaltning. Avtalet innebär att de ser till vår fastighet en gång per vecka och utövar viss annan tillsyn.

Felanmälningar görs på Valvets hemsida:
http://www.valvetab.se/felanmalan/

Felanmälan till Valvet på telefon kl 07.00 – 16.00: 08-649 36 00

Vid akuta fel, kan du ringa Valvets jourtelefon: 08-18 70 00

Hissarna besiktigas varje år och underhålls av Hissen El. Mek. Verkstad AB.
Felanmälan telefon (dygnet runt jour): 08-618 48 48