Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Per Strömgren
Kassör: Cecilia Hermansson
Sekreterare: Christoffer Robertsson
Husvärd: Mikael Olson
Ledamot: Ahmed Al-Mayahi
Suppleant: Markus Hultsten
Suppleant: Sofie Andersson
Suppleant: Viktor Svensson

Styrelsens e-postadresser:
styrelsen@kettingen2.se
kassor@kettingen2.se
husvard@kettingen2.se
webmaster@kettingen2.se

Nabo Förvaltning

För fastighetsfrågor kan du ta direkt kontakt med vår fastighetsskötare Nabo Förvaltning. Avtalet innebär att de ser till vår fastighet en gång per vecka och utövar viss annan tillsyn.

Felanmälningar görs på Nabos hemsida:
www.nabo.se/felanmalan

Felanmälan till Nabo på telefon kl 07.00 – 16.00: 010-288 00 26

Vid akuta fel, kan du ringa Nabos jourtelefon: 010-288 00 26

Hissarna besiktigas varje år och underhålls av Hissen El. Mek. Verkstad AB.
Felanmälan telefon (dygnet runt jour): 08-618 48 48